အောင်လက်မှတ်များ

CE လက်မှတ်နှင့် ISO လက်မှတ်

3_00_副本
cer2
cer1
两波检测报告20210629120054612_00
三波检测报告20210629120216649_00
CE လက်မှတ်
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၁
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၂
SGS စာသားအစီရင်ခံစာ ၃